Kaikki pakkaustarvikkeet yhdestä osoitteesta 

SOITA - RING - CALL 

09 4257 9890

Rekisteriseloste

 Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Maaliskuu 2018

1. Rekisterinpitäjä

Nymix Oy

Arinatie 4

00351 Helsinki

2. Tietosuojavastaava / rekisteriasioista vastaava henkilö 

Marcus Kanerva / toimitusjohtaja

marcus.kanerva@nymix.fi

050-368 5517

3. Rekisterin nimi (nimen tulee kuvata rekisterin tietosisältöä)

Nymix Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet Nymix Oy:n asiakkaille 

 • Nymix Oy:n markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen rekisterissä oleville asiakkaille

 • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi

 • Muut asiakassuhdetta vahvistavat markkinointitoimenpiteet

 • Tutkimus ja kyselytoiminta

5. Rekisterin tietosisältö (Esim. rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero jne.)

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 • Nimi

 • Yhtiö / Yritys

 • Osoite

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet* (Mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä perusteella, esim. suostumus tai lainsäännös)
 • Asiakkaiden itsestään antamat tiedot tai suostumus

 • Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot.

 • Yksityishenkilöiden osalta tiedot perustuvat asiakkaan omaan ilmoitukseen ja ne päivitetään asiakkaan ilmoituksesta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan yhteyshenkilötietoja ei luovuteta Nymix Oy:n ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen poistaminen9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot voidaan poistaa henkilön pyynnöstä/vaatimuksesta. Henkilö voi myös itse poistaa itsensä postituslistalta saatuaan uutis- tai tarjouskirjeen.

A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tiedot sijaitsevat erillisellä palvelimella, johon pääsy vain valtuutetulla henkilöllä.

 

X

Vastaamme viimeistään seuraavana arkipäivänä. Jos asiallasi on kiire, soita meille!

Sähköposti*: Kysymyksesi*:
Kysy Nymixiltä