Olemme parempia tänään kuin eilen mutta emme yhtä hyviä kuin huomenna

SOITA - RING - CALL 

09 4257 9890

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tiedot päivitetty 4.9.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nymix Oy, Y-tunnus 0701715-5

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nymix Oy / Robert J:son Nyberg

Arinatie 4

00370 HELSINKI

puhelin: 09 4257 9890

sähköposti: nymix@nymix.fi

3. Rekisterin nimi

Nymix Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisteröinnin tarkoituksena on asiakassuhteen käynnistäminen ja hoitaminen, asiakkaan ja Nymix Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Nymix Oy:n markkinoinnin, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän tarkoituksiin Nymix Oy:n viestimien kautta luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Markkinointirekisterissä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun Nymix näkee sen tarpeelliseksi tai rekisteröity itse halua pysyä postituslistalla. Rekisteröity voi halutessaan peruuttaa markkinointikirjeen tilauksen.

5. Markkinointirekisterin tietosisältö

Markkinointirekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation yhteystiedot
  • Uutiskirjetilauksen tila ja liittymispäivämäärä

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteri koostuu asiakkaan itse antamista tiedoista, Nymix Oy:n asiakastietojärjestelmästä tehdyistä poiminnoista, Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä sekä yleisesti saatavilla olevista verkkolähteistä tai asiakaskontaktoinnista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietyt Suomen viranomaistahot niin edellyttävät. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Markkinointirekisteriä koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen nymix@nymix.fi Rekisteriä koskeviin yleisiin tiedusteluihin vastataan mahdollisimman pian tiedustelun saapumisesta.

9. Tietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Suoramarkkinoinnin kieltäminen tapahtuu helpoiten uutiskirjeen lopussa löytyvästä uutis-/markkinointikirjeen peruuttaminen -linkistä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Käytössä on ajanmukaiset tekniset ratkaisut, kuten palomuurit ja salaukset. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkitietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja annettujen ohjeiden mukaan vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Helsingissä 4.9.2019