“Olemme parempia tänään kuin eilen, mutta emme niin hyviä kuin huomenna.”

Soita meille!

(09) 4257 9890

Rekisteriseloste

 Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tammikuu 2011

1. Rekisterinpitäjä Oy Nymix Ab
Arinatie 4
00351 Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Robert J:son Nyberg
robert.nyberg@nymix.fi
044-5470 400
3. Rekisterin nimi (nimen tulee kuvata rekisterin tietosisältöä) Oy Nymix Ab:n asiakasrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus (Jos henkilötietojen käsittely on ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää maininta tähän kohtaan.)
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Oy Nymix Ab:n markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen potentiaalisille asiakkaille
 • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • Muut asiakassuhdetta vahvistavat markkinointitoimenpiteet
 • Tutkimus ja kyselytoiminta
5. Rekisterin tietosisältö (Esim. rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero jne.) Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
 • Nimi
 • Yhtiö / Yritys
 • Sähköpostiosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet* (Mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä perusteella, esim. suostumus tai lainsäännös)
 • Asiakkaiden itsestään antamat tiedot
 • Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot.
 • Julkiset internet tiedot
 • Yksityishenkilöiden osalta tiedot perustuvat asiakkaan omaan ilmoitukseen ja niitä ei päivitetä säännöllisesti
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakkaan yhteyshenkilötietoja ei luovuteta Oy Nymix Ab:n ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen poistaminen

 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot voidaan poistaa henkilön vaatimiksesta.
Henkilö voi itse poistaa itsensä postituslistalta saatuaan mainioksemme.

 

A. Manuaalinen aineisto
B. ATK:lle talletetut tiedot
Tiedot sijaitsevat erillisellä palvelimella, johon pääsy vain valtuutetulla henkilöllä